Beschermingsbewind

Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd. Het instellen van een bewind moet uitgesproken worden door de kantonrechter. Vanaf dit moment neemt de bewindvoerder het beheer van de financiën over.

Voor wie is beschermingsbewind bedoeld?

Bewindvoering is bedoeld voor mensen die niet zelfstandig zorg kunnen dragen voor haar/zijn financiën. Dit kan zijn door een geestelijke of verstandelijke handicap, verslaving, ouderdom of andere bijzondere omstandigheden. Dan kan de rechter op uw verzoek een professionele bewindvoerder benoemen om de financiën te beheren.

Hoe lang duurt bewindvoering?

De duur is afhankelijk van uw situatie. Is er een tijdelijk probleem waardoor u de financiën niet zelfstandig kunt beheren? Dan zal bewindvoering voor een bepaalde periode zijn. Meestal is bewindvoering voor onbepaalde tijd. Indien u niet meer onder bewind wilt staan kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank voor beëindiging van uw beschermingsbewind. De rechter zal dan bepalen of het bewind beëindigd kan worden

Afspraken bij bewindvoering

Bij bewindvoering is het erg belangrijk dat uw openheid van zaken geeft. Plus Bewindvoering dient van alle wijzigingen in de financiële situatie tijdig op de hoogte te worden gehouden.

F.A.Q.

Antwoord op uw vragen

Wat als ik wil stoppen?

In dat geval zullen we samen kijken naar uw financieel situatie op dat moment. Wij geven vervolgens een advies over of het wel verstandig is om op dat moment te stoppen. Advies is niet bindend, u bent altijd vrij om te stoppen.

Vanaf welke leeftijd mag je onder bewind?

In Nederland mag iedereen vanaf de leeftijd van 16 jaar onder bewind.

Mag ik een familielid aanmelden?

Ja, dat mag. Wel dient uw familielid zelf akkoord te gaan omdat de aanvraag volledig via de persoon die onder bewind wordt gesteld zal verlopen.