Tarieven Plus Bewindvoering

De tarieven van bewindvoerders worden vastgesteld door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Indien u deze kosten niet zelf kunt betalen kunnen wij bijzondere bijstand voor u aanvragen. Voor het opstarten van het beschermingsbewind wordt eenmalig een bedrag in rekening gebracht. Voor bijzondere werkzaamheden kunnen er, met toestemming van de kantonrechter, extra kosten in rekening worden gebracht.

Maandtarief zonder problematische schulden € 111,42
Maandtarief bij problematische schulden € 144,20
 Uurtarief bijzondere werkzaamheden*  €  78,65
Intaketarief (eenmalig) € 629,20
Verhuizing, verkoop,ontruiming woning € 393,25
Eindrekening en verantwoording € 235,95

*De bovenstaande kosten zijn inclusief btw (21%). Overige kosten zoals bankkosten, leges e.d. zijn voor rekening voor de cliënt.

*Uurtarief speciale verrichtingen- inclusief btw: € 78,65 (inclusief onkosten)

*Bij het intaketarief wordt rekening gehouden met het feit dat meer gegevens worden verzameld.

Echtparen en economische eenheden hoeven geen dubbele kosten betalen, maar een opslag van 20%.

Inkomensbeheer

Intake-kosten (eenmalig)           € 250,-

Inkomensbeheer vaste lasten    € 46,-

Inkomensbeheer normaal          € 56,50

Inkomensbeheer Plus                 € 72,60