Wat doet Plus Bewindvoering voor u?

 • Het opstellen van een budgetplan
 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen
 • Informatie inwinnen bij diverse relevante instanties/instellingen
 • Een beheerrekening openen
 • Wijzigingen van het postadres/ bankrekening voor de inkomensverstrekkers
 • Zorgen dat de (vaste) rekeningen op ons postadres binnenkomen
 • Wekelijks leefgeld overboeken
 • Reserveren van geld voor niet maandelijkse uitgaven
 • Betalen van de vaste lasten
 • Verzorgen van losse betalingen
 • Het uitvoeren van administratieve taken die hiermee in verband staan
 • Invullen van belastingaangiftes (box 1)
 • Aanvraag van uitkeringen
 • Aanvraag van diverse toeslagen
 • Aanvraag van kwijtscheldingen van bijvoorbeeld gemeentelijke- en waterschapsbelasting
 • Jaarlijks rapportage aan de rechtbank

Wat mag de bewindvoerder niet doen?

 • Aanvragen van een identiteitskaart/paspoort
 • Aanmelden bij het CWI
 • Aanvragen van Digi-D
 • Aanleveren van medische gegevens
 • Afmelden bij het zorgkantoor
 • Inschrijven in de basisadministratie in een gemeente
 • Zorgdragen voor huisvesting